Bảng giá dịch vụ sơn nhà trọn gói 2019

Xin gửi đến quý khách hàng báo giá thi công trọn gói sơn,cụ thể như sau:

Báo giá đã bao gồm giá thi công + vật liệu

+ Hỗ trợ thu dọn đồ đạc
+ Tư vấn màu sơn
+ Vệ sinh nhanh, sạch sẽ, gọn gàng.
+ Chăm sóc khách hàng chu đáo, Bảo hành 1 năm (Sử dụng trên 5năm)
+ 01 lớp sơn lót
+ 02 lớp sơn màu

  1. Sơn Mykolor (Trọn gói: vật liệu sơn + nhân công)

Đặc tính Giá trọn gói Số lớp sơn Bảo hành
Sơn Mykolor bóng cao cấp 60.000 VND/m2 1 lớp lót, 2 lớp màu 1 năm
Sơn Mykolor mịn cao cấp 40.000 VND/m2 1 lớp lót, 2 lớp màu 1 năm
  1. Sơn Dulux (Trọn gói: vật liệu sơn + nhân công) => Nên dùng

Đặc tính Giá trọn gói Số lớp sơn Bảo hành
Sơn Dulux bóng cao cấp 55.000 VND/m2 1 lớp lót, 2 lớp màu 1 năm
Sơn Dulux lau chùi hiệu quả 45.000 VND/m2 1 lớp lót, 2 lớp màu 1 năm
Sơn Maxilite kinh tế 35.000 VND/m2 1 lớp lót, 2 lớp màu 1 năm
  1. Sơn Kova (Trọn gói: vật liệu sơn + nhân công)  => Nên dùng

Đặc tính Giá trọn gói Số lớp sơn Bảo hành
Sơn Kova bóng cao cấp 52.000 VND/m2 1 lớp lót, 2 lớp màu 1 năm
Sơn Kova bán bóng cao cấp 40.000 VND/m2 1 lớp lót, 2 lớp màu 1 năm
Sơn Kova mịn cao cấp 35.000 VND/m2 1 lớp lót, 2 lớp màu 1 năm
  1. Sơn Jotun (Trọn gói: vật liệu sơn + nhân công)

Đặc tính Giá trọn gói Số lớp sơn Bảo hành
Sơn Jotun bóng cao cấp 52.000 VND/m2 1 lớp lót, 2 lớp màu 1 năm
Sơn Jotun mịn cao cấp 35.000 VND/m2 1 lớp lót, 2 lớp màu 1 năm